تورجراحی بای پس معده
جراحی بای پس معده قیمت از : 26,000,000 تومان استان : استان تهران بیمارستان : کلینیک چاقی بیمارستان رسول اکرم وضعیت تور : در حال ثبت نام
تورجراحی اسلیو معده
جراحی اسلیو معده قیمت از : 85,000,000 تومان استان : استان تهران بیمارستان : بیمارستان شهدای تجریش وضعیت تور : در حال ثبت نام